• Każdego dnia możemy się doskonalić budując trwałą kulturę organizacji.
 • Chcesz inwestować w rozwój pracowników?

  Zobacz jak pozyskać fundusze!
 • Dziękujemy za udział i inspirujące rozmowy.

  Przeczytaj o nas!
 • Lean Healthcare Academy
  Pierwsza w Polsce Akademia z zakresu Lean Management prowadzona przez praktyków w obszarze ochrony zdrowia.

  Przeczytaj o nas!

Ponad 10 lat w środowisku medycznym

Lean Transformacje

Projekty typu Lean Healthcare to kompleksowe podejście mające na celu transfer wiedzy i dostarczenie rezultatów w poprawie wskaźników (jakościowych, bezpieczeństwa, zaangażowania pracowników oraz kosztowoprzychodowych).

Diagnoza potencjału i QW
(quick wins)

To szybka ocena wybranego obszaru lub procesu w podmiocie medycznym lub jego całościowa analiza, która umożliwia podanie rekomendacji do szybkich wdrożeń tzw. Quick Wins.

Zarządzanie Biznesem

Kierowanie organizacją w roli Interim managera, realizując wyznaczone cele strategiczne w całej organizacji.

 

 

Nasze wartości

Jako zespół o szerokich umiejętnościach zdobywanych przez lata współpracy w sektorze medycznym, usługowym i produkcyjnym chcemy dzielić się wiedzą i pomagać pacjentom, personelowi medycznemu oraz Zarządom szpitali i innych placówek medycznych w realizacji ich misji, wizji i celów strategicznych.
Nasza metoda oparta na elastycznym systemie zarządzania pozwala zarówno wdrożyć organizację w metodologię lean jak i utrzymać efekty naszych wspólnych działań budując kulturę ciągłego doskonalenia.
Metodologia lean management w medycynie stanowi zestaw kompetencji, narzędzi i rozwiązań, które zmieniają podejście do codziennej pracy zarówno personelu jak i kadry zarządzającej.

Główne obszary działania Lean w medycynie

foto oferta