Ponad 10 lat w środowisku medycznym

 • Lean Transformacje

  Cała Polska ok. 15
  Projekty typu Lean Healthcare to kompleksowe podejście mające na celu transfer wiedzy i dostarczenie rezultatów w poprawie wskaźników (jakościowych, bezpieczeństwa, zaangażowania pracowników oraz kosztowo-przychodowych).
 • Diagnoza potencjału i QW (quick wins)

  To szybka ocena wybranego obszaru lub procesu w podmiocie medycznym lub jego całościowa analiza, która umożliwia podanie rekomendacji do szybkich wdrożeń tzw. Quick Wins.
 • Zarządzanie Biznesem

  Kierowanie organizacją w roli Interim managera, realizując wyznaczone cele strategiczne w całej organizacji.