b nasze doswiadczenie

Nasze doświadczenie, zebrane w czasie pracy w różnych podmiotach medycznych w Polsce, umożliwiło nam opracowanie metody budowania skutecznych programów rozwoju/ciągłego doskonalenia, metodę tą nazwaliśmy SMS in Healthcare (Simple Management System) – czyli prosty system zarządzania.

Jesteśmy w stanie, razem z Państwem, zdiagnozować, opracować i wdrożyć indywidualny, dostosowany do Państwa potrzeb strategiczny program rozwoju firmy. Zmiany które muszą zaistnieć przy wprowadzaniu takiego systemu, są bardzo czasochłonne i wymagają systematycznego,ustrukturyzowanego podejścia. Nasza autorska metoda Simple Management System opiera się na kilku krokach dostosowując do Państwa kultury organizacyjnej system doskonałości operacyjnej.

Projekty tego typu wymagają kilkumiesięcznego partnerstwa i stanowią początek budowania kultury lean healthcare management w Państwa organizacji.