foto oferta

Główne obszary działania Lean w medycynie


Program Lean Hospital

Budowa strategicznych programów rozwoju

Program SMS in Healthcare

Optymalizacja kosztowa, budowanie kompetencji za pomocą transformacji i ciągłego doskonalenia Simple Management System.

Lean Healthcare Academy

Warsztaty umiejętności managerskich w metodologii lean z praktyką w miejscu pracy.

Diagnozy potencjału (QW – quick wins)

Szybka analiza potencjału podmiotów medycznych

Warsztaty treningowe AirLEAN

Szkolenia z zakresu narzędzie optymalizacji Lean

Wsparcie funduszy Private Equity

Diagnoza potencjałów i restrukturyzacja przedsiębiorstwa dla Private Equity