b fundusze

Przy współpracy z funduszami Private Equity (PE), oferujemy pełne wsparcie w przypadku restrukturyzacji, projektu typu „turn around”, lub też stworzeniu nowej kultury organizacyjnej, która będzie oparta o kulturę ciągłego doskonalenia.

Jasno wytyczone cele dla współpracy z podmiotami typu PE, oparte o zwielokrotnienie wartości przedsiębiorstwa i wygenerowanie maksymalnej wartości dodanej poprzez optymalizację strategii operacyjnej, zarządczej oraz kulturowej buduje długofalowe relacje partnerskie. Diagnoza a następnie usprawnienie wszystkich procesów na poziomie administracyjnym, sprzedażowym jak i operacyjnym), poprawę jakości oraz stworzeniu odpowiedniej kultury organizacyjnej dla ludzi tam pracujących tworzy kompleksowe podejście do naszej współpracy.