ciasteczka

Śledź nas:

facebook youtube linkedin twitter

AKADEMIA LEAN HEALTHCARE

Program Rozwoju
Kompetencji

Lean Healthcare Academy to pierwsza w Polsce akademia z zakresu lean management, prowadzona przez praktyków z doświadczeniem w obszarze ochrony zdrowia. Nasza oferta skierowana jest do każdego, kto chce rozwinąć swoje kompetencje w zakresie optymalizacji procesów.

Program Akademii oparty został na modelu certyfikacji o unikatowej wartości na rynku. Zakończenie cyklu sesji i pracy indywidualnej gwarantuje uczestnikowi zdobycie wiedzy z zakresu lean management oraz podejścia kaizen, przydatnej w codziennej pracy.

Uczestnicy programu zyskują kompetencje umożliwiające samodzielne kontynuowanie rozpoczętych procesów oraz budowanie efektywnych rozwiązań w nowych inicjatywach biznesowych. Zdobyta tu wiedza z zakresu eliminowania marnotrawstw, standaryzacji czy mapowania strumienia wartości, bezpośrednio przekłada się na realizację celów biznesowych w zakresie jakości bezpieczeństwa i efektywność finansowej.

Cechą, która nas wyróżnia, jest praktyczny charakter programu. Nabyte umiejętności od razu znajdują zastosowanie w codziennej pracy na rzecz organizacji. Stanowią też mocny impuls do zmian, które obejmują swym zakresem obszar jakości oraz mają wpływ na poziom satysfakcji z pracy. Pozwalają również w znacznym stopniu podnieść efektywności i poprawić komunikację w zespołach.

Lean Healthcare Academy to bez wątpienia inwestycja w przyszłość, gdyż wiedza jaką zdobywa uczestnik, pozwala na zaprojektowanie i ocenę nowego procesu, przy ograniczeniu kosztów i ryzyka finansowego. Umożliwia także monitorowanie wdrażanych procesów i określanie ich statusu oraz zakresu ciągłego doskonalenia.

DO KOGO SKIEROWANA JEST TA OFERTA?

Program przeznaczony jest dla całego środowiska związanego z ochroną zdrowia.

Uczestnikami naszych certyfikacji są:

Lekarze i Pielęgniarki

Biorą w nich udział także pracownicy obszarów wspierających:

 • Sprzedaży
 • IT
 • HR
 • Rekrutacji
 • Księgowości
 • Kontraktowania
 • Sterylizacji
 • Działu Transportu
 • Aptek
 • Służby medyczne
 • Kadry zarządzające jednostkami medycznymi

dla-kogo-akademia

AKADEMIA LEAN HEALTHCARE

Korzyści z uczestnictwa
w Akademii

Zdobyte w Akademii, umiejętności efektywnego projektowania procesów w zakresie zasobów ludzkich, narzędzi oraz materiałów, pozwalają uczestnikom budować kulturę zarządzania. Jest ona nastawiona na tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej oraz bezpiecznego środowiska pracy.

Poznane tu narzędzia lean pozwalają szybko osiągnąć konsensus w kwestii obecnego stanu procesu oraz bezzwłocznie rozpocząć właściwe działania, nastawione na eliminację problemu u jego źródła.

Główne korzyści z uczestnictwa w Akademii to dla:

 • Lekarzy - ograniczenie czynności biurokratycznych, wzrost efektywności czasu przeznaczonego dla pacjenta.
 • Pielęgniarek - ograniczenie czynności zbędnych i nadmiarowych oraz wzrost efektywności wykonywanych zadań, co wpływa lepszą ocenę poziomu świadczeń, wystawianą przez pacjentów.
 • Pracowników obszarów wspierających - ograniczenie zakresu czynności nieracjonalnych, wzrost zadowolenia ze współpracy wśród przedstawicieli jednostek wspieranych oraz lepszy odbiór przez pacjenta.
 • Kadry zarządzającej - proste narzędzia porównywania efektywności i skutecznego wsparcia nadzorowanych obszarów, standaryzacji procesów i mechanizmów oceny.

W ramach sesji, uczestnicy realizują tak zwane QW (Quick Wins) w zdefiniowanych przez siebie procesach. Usprawnienia te od razu wpływają na zmianę organizacji pracy, efektywność i wzrost zaangażowania zespołu, popartego sukcesami.

Efektywny i świadomy zespół pracujący w oparciu o:

 • Grupy problem solving,
 • Wskaźniki i komunikację w formie odpraw operacyjnych,
 • Regularne spotkania usprawniające (kaizen week) - które gwarantują ograniczenie rotacji oraz przemęczenia, przy jednoczesnym podniesieniu efektywności, jakości i satysfakcji z pracy.

Masz pytania?

akademia-2

AKADEMIA LEAN HEALTHCARE

Jak to działa?

Lean Healthcare Academy ma formę tradycyjnych warsztatów, e-learningów oraz treningów online z ekspertem.

Program składa się z 4 poziomy certyfikacji:

Lean Healthcare

Inspirator

Lean Healthcare

Leader

Lean Healthcare

Expert

Lean Healthcare

Master

W ramach Akademii uczestnicy programu otrzymują materiał wraz ze wsparciem trenera. Jest też możliwość wykupienia dodatkowych konsultacji. Już od pierwszej sesji treningowej uczestnicy pracują w wybranych przez siebie procesach, które chcą usprawnić.

Sesje odbywają się w zależności od wybranej formy pracy. W wersji online jest to co 2 tygodnie po 2 godziny dla każdej grupy.

Grupy liczą maksymalnie 4 osoby, aby każdy z uczestników miał możliwość pracy z trenerem.

Sesje

Program składa się z 20 sesji tematycznych. To od 30 do 200 godzin warsztatowych i doradczych. Taka częstotliwość pozwala wykorzystać ponad 25 narzędzi w praktyce.

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom INSPIRATOR jest:

 • 100% przepracowanego materiału,
 • udział w minimum 4 sesjach online,
 • zaliczony egzamin teoretyczny na min. 65%,
 • pozytywna ocena trenera z ćwiczeń wykonanych w ramach certyfikacji,

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom LEADER jest:

 • 100% przepracowanego materiału e-learningowego,
 • udział w minimum 2 sesjach online,
 • zaliczony egzamin teoretyczny na min. 65%,
 • pozytywna ocena trenera z ćwiczeń wykonanych w ramach certyfikacji.

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom EXPERT jest:

 • 100% przepracowanego materiału e-learningowego
 • udział w minimum 5 sesjach online,
 • zaliczony egzamin teoretyczny na min. 75%,
 • pozytywna ocena trenera z wykonanych ćwiczeń w ramach certyfikacji,
 • wypracowanie, dzięki wprowadzonym usprawnieniom, oszczędności na łączną kwotę min. 50.000 PLN w skali roku (fakt ten musi zostać potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego lub jednego z członków Zarządu firmy albo beneficjenta wspomnianych oszczędności),
 • pozytywna ocena projektu usprawnień przedstawionego w formie krótkiej prezentacji (poziom oszczędności, wyliczenia, realność wdrożenia) przez trenera.

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom MASTER jest:

 • 100% przepracowanego materiału e-learningowego
 • udział w minimum 9 sesjach online,
 • zaliczony egzamin teoretyczny na min. 75%,
 • pozytywna ocena trenera z ćwiczeń wykonanych w ramach certyfikacji,
 • pozytywna ocena projektu oszczędności (poziom oszczędności, wyliczenia, realność wdrożenia) dokonana przez dwóch konsultantów (min. jednego z tytułem MASTER),
 • wypracowanie, dzięki wprowadzonym usprawnieniom, oszczędności na łączną kwotę min. 150.000 PLN w skali roku (fakt ten musi zostać potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego lub jednego z członków Zarządu firmy albo beneficjenta wspomnianych oszczędności),
 • przeprowadzenie samodzielnego projektu transformacji w organizacji w okresie 6 miesięcy od zdobycia tytułu EXPERT,
 • pozytywne przejście audytu w organizacji, przeprowadzonego przez certyfikowanego specjalistę MASTER w zakresie wdrożonych zmian.
akademia-3

AKADEMIA LEAN HEALTHCARE

Cele programu
Akademii

 • Rozwijanie świadomości organizacji w zakresie zrozumienia tego, czym są kultura LEAN i zarządzanie procesowe.
 • Efektywne rozwiązywanie problemów i skuteczne wdrażanie zmian.
 • Trening połączony z identyfikacją i eliminacją marnotrawstw w procesach.
 • Stworzenie podstaw kultury ciągłego samodoskonalenia zespołów, liderów i organizacji.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej w obszarze obsługi pacjenta / klienta.
 • Wsparcie liderów i zespołów w rozumieniu i aktywnym zarządzaniu procesem wdrażania zmian.
 • Gwarancja wykorzystania narzędzi zarządzania procesami (m.in. Visual Management) i rozwiązywania problemów przez wszystkich liderów w codziennej pracy.
 • Wsparcie liderów w typowych wyzwaniach, przed jakimi stają firmy stawiające na efektywność. Dotyczy to potrzeb standaryzacji, redukcji zmienności, skracania czasów procesów itp.
 • Wzrost umiejętności liderów w stosowaniu zaawansowanych narzędzi analizy zmienności procesu i monitorowania czasu pracy.

4

Poziomy weryfikacji

20

Sesji tematycznych

od 20 do 200

GODZIN WARSZTATOWYCH I DORADCZYCH

 • Inspiracją dla powstania Akademii były pytania zadawane nam przez klientów podczas warsztatów oraz podczas cyklicznie organizowanej konferencji Lean w medycynie. Napędzały nas również własne doświadczenia z podobnymi programami, nakierowanymi na Lean w usługach i produkcji.

 • Na bazie kilkuletnich doświadczeń w obszarze ochrony zdrowia stworzyliśmy certyfikację o szerokim zasięgu. Oprócz placówek ochrony zdrowia, obejmuje takie działy jak: IT, HR, Sterylizacja, Apteka, Punkty pobrań itd.

 • Przekazywana podczas warsztatów wiedza oparta jest na pewnych i uniwersalnych podstawach kultury LEAN. To, co nas wyróżnia, to nasza koncentracja na problemie, doświadczenie, studia przypadków i skuteczna forma przekształcania wiedzy na działanie. To wszystko poparte jest licznymi referencjami naszych zadowolonych klientów oraz otrzymywanymi przez nich nagrodami za innowacyjność.
akademia-4

AKADEMIA LEAN HEALTHCARE

Sesje
tematyczne

Lean Healthcare

Inspirator

SESJA I – LEAN MANAGEMENT WPROWADZENIE

WPROWADZENIE DO CYKLU WARSZTATÓW - OMÓWIENIE PLANU
PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
MARNOTRAWSTWA (9 MUDA) + STUDIA PRZYPADKÓW
5S - jako metoda identyfikacji marnotrawstw - studia przypadków
GEMBA + ćwiczenie praktyczne (w tym on-line)
PIRAMIDA MARNOTRAWSTW W ORGANIZACJI

SESJA II – ZARZĄDZANIE PROCESEM


ARCHITEKTURA PROCESÓW – WPROWADZENIE DO MAPOWANIA WYBRANEGO PROCESU – schemat blokowy
PROBLEMY FAKTY – rozróżnienie faktów / ocen / opinii
GEMBA + audyt wybranego procesu / wywiady z pracownikami
PROBLEMY OCENA – kwantyfikacja (5W1H) – wybrany problem
PROBLEMY VS PROCES – kwalifikacja w procesie JODO (jedn / org / dost / odb)

SESJA III – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ZASADY SESJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (LIVE / ON LINE)
ZASADY SELEKCJI / WYBORU PROBLEMÓW DO ANALIZY (PARETO)
ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH KROK 1 - metoda 5x dlaczego dla wybranego problemu
ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH Krok 2 - DIAGRAM ISHIKAWY dla wybranego problemu
POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (BURZA MÓZGÓW) - rodzaje i zasady
POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (BURZA MÓZGÓW) - Philips 623 ćwiczenie praktyczne
POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ (BURZA MÓZGÓW) - wariant klasyczny ćwiczenie praktyczne (opcjonalnie)

SESJA IV – PLAN WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ

KWANTYFIKACJA POMYSŁÓW (arkusz priorytetów)
KWANTYFIKACJA POMYSŁÓW (matryca PVA)
PRZYGOTOWANIE PLANÓW WDROŻENIA - dla wybranych rozwiązań
PRZYGOTOWANIE KART USPRAWNIEŃ DLA ZIDENTYFIKOWANYCH PROBLEMÓW
ZADANIE DOMOWE - TESTY / UZUPEŁNIENIE KART USPRAWNIEŃ

SESJA V – TEST WIEDZY ORAZ PREZENTACJE KART USPRAWNIEŃ

KONSULTACJE INDYWIDUALNE PRZED SESJĄ - w ramach zadań domowych
POWTÓRKA podstaw teoretycznych LEAN
TEST WIEDZY - on LINE
Prezentacja wypracowanych KART USPRAWNIEŃ (z udziałem gości)
Zakończenie cyklu - wręczenie certyfikatów

Lean Healthcare

Leader

SESJA VI – AKTYWNY LIDER

GEMBA COACHING - zasady + ćwiczenie praktyczne
BUDOWANIE ZESPOŁU - podstawy teoretyczne + ćwiczenia
KOMUNIKACJA i KONFLIKT - podstawy teoretyczne + ćwiczenia
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ (ETAPY, WPROWADZANIE, PLANOWANIE) - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

SESJA VII – LIDER EFEKTYWNEGO ZESPOŁU

SPOTKANIA OPERACYJNE DZIENNE - podstawy teoretyczne + ćwiczenia
KONTRAKT EFEKTYWNEGO ZESPOŁU (PCR4+) - podstawy teoretyczne + ćwiczenia
BUDOWANIE MATRYC KOMPETENCJI ZESPOŁU - podstawy teoretyczne + ćwiczenia

SESJA VIII – WSKAŹNIKI JAKO NARZĘDZIE LIDERA

IDENTYFIKACJA MISJI / WIZJI / KIERUNKÓW DZIAŁANIA ORGANIZACJI
USTALENIE AKTUALNYCH WSKAŹNIKÓW W ORGANIZACJI
ANALIZA KLUCZOWYCH PARAMETRÓW PROCESU
USTALENIE KLUCZOWYCH MIAR PROCESU
PRZYGOTOWANIE DEFINICJI WSKAŹNIKÓW DLA WYBRANYCH PROCESÓW

SESJA IX – TRANSPARENTNY LIDER

AUDYT SPOTKAŃ DZIENNYCH
AUDYT SPOTKAŃ KAIZEN
AUDYT 5S
OKRESOWA ANALIZA ADEKWATNOSCI WSKAŹNIKÓW
AUDYT DOSKONAŁOŚCI LEAN - USTALENIE ZASAD

Lean Healthcare

Expert

SESJA X - ZAAWANSOWANE MAPY PROCESU

MAPOWANIE WYBRANEGO PROCESU - SIPOC
MAPOWANIE WYBRANYCH PROCESÓW i PROBLEMÓW W PROCESIE - FLOW CHART (BPMN)

SESJA XI - PODSTAWOWE NARZĘDZIA POMIARU PROCESU

PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY PROCESU - CT ćwiczenie praktyczne
PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY PROCESU - MOS ćwiczenie praktyczne
PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY PROCESU - SWCS ćwiczenie praktyczne

SESJA XII - DOSKONALENIE PROCESU

MAPOWANIE WYBRANEGO PROCESU - VSM AS IS (kompletna mapa)
PLANOWANIE PROCESU PRZYSZŁOŚCI - MAPA TO BE
DOSKONALENIE PROCESU - SPOTKANIA KAIZEN - podstawy teoretyczne + ćwiczenia
ANALIZA POTENCJAŁU i MONITOROWANIE USPRAWNIEŃ - ARKUSZ A3
ANALIZA POTENCJAŁU i MONITOROWANIE USPRAWNIEŃ - CYKL PDCA (BENEFIT TRACKER)
ANALIZA POTENCJAŁU i MONITOROWANIE USPRAWNIEŃ (KARTY USPRAWNIEŃ)

SESJA XIII – ZAAWANSOWANE METODY PROJEKTOWANIA PROCESU

PODSTAWY ZAŁOŻEŃ SIX SIGMA
MODEL DMAIC
FMEA – ANALIZA RYZYKA

SESJA XIV – TEST WIEDZY ORAZ PREZENTACJE USPRAWNIEŃ

KONSULTACJE INDYWIDUALNE PRZED SESJĄ - karty usprawnień
POWTÓRKA podstaw teroretycznych LEAN
TEST WIEDZY - on LINE
Prezentacja wypracowanych KART USPRAWNIEŃ
Zakończenie cyklu - wręczenie certyfikatów

Lean Healthcare

Master

SESJA XV-XVII (3 DNI) – WARSZTATY MANAGERSKIE

COACHING MANAGERSKI - ZARZĄDZANIE TRUDNYMI SYTUACJAMI
COACHING MANAGERSKI - ROZWÓJ OSOBISTY
TRENINGI TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH - w Gemba

SESJA XVIII-IX (2 DNI) – ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA MANAGERA

STANDARYZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW - warsztat praktyczny
ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA POMIARU I ANALIZY CZASU PRACY - warsztat praktyczny

SESJA XX (1 DZIEŃ) AUDYT DOSKONAŁOŚCI LEAN W OGRANIZACJI

WERYFIKACJA EFEKTÓW WDROŻENIA PROJEKTU USPRAWNIEŃ - wizytacja organizacji
AUDYT WYBRANYCH ELEMENTÓW KULTURY LEAN W ORGANIZACJI - wizytacja organizacji

akademia-4

AKADEMIA LEAN HEALTHCARE

Usługi dodatkowe
w zakresie
certyfikacji

 • Konsultacja z trenerem dotycząca zawartości merytorycznej i materiałów kursowych, prowadzona mailowo.
 • 12-miesięczny dostęp do platformy edukacyjnej.
 • Możliwość dokupienia indywidualnych godzin konsultacyjnych online, w zależności od potrzeb uczestnika programu.
certyfikat-inspirer certyfikat-leader certyfikat-expert certyfikat-master

Warunki cenowe

Wyślij do nas zapytanie i otrzymaj indywidualną wycenę w ciągu 48h.

wierzymy

“Za rok będziesz żałował,
że nie zacząłeś dzisiaj.”

Karen Lamb

Skip to content