ciasteczka

Śledź nas:

facebook youtube linkedin twitter

AKADEMIA LEAN HEALTHCARE

Program Rozwoju
Kompetencji

Lean Healthcare Academy to pierwsza w Polsce akademia z zakresu Lean Management, prowadzona przez praktyków z doświadczeniem w obszarze ochrony zdrowia. Nasza oferta skierowana jest do każdego, kto chce rozwinąć swoje kompetencje w zakresie optymalizacji procesów.

Program Akademii oparty został na modelu certyfikacji o unikatowej wartości na rynku. Zakończenie cyklu sesji i pracy indywidualnej gwarantuje uczestnikowi zdobycie wiedzy z zakresu lean management oraz podejścia kaizen, przydatnej w codziennej pracy.

Uczestnicy programu zyskują kompetencje umożliwiające samodzielne kontynuowanie rozpoczętych procesów oraz budowanie efektywnych rozwiązań w nowych inicjatywach biznesowych. Zdobyta tu wiedza z zakresu eliminowania marnotrawstw, standaryzacji czy mapowania strumienia wartości, bezpośrednio przekłada się na realizację celów biznesowych w zakresie jakości bezpieczeństwa i efektywność finansowej.

Cechą, która nas wyróżnia jest praktyczny charakter programu. Nabyte umiejętności od razu znajdują zastosowanie w codziennej pracy na rzecz organizacji. Stanowią też mocny impuls do zmian, które obejmują swym zakresem obszar jakości oraz mają wpływ na poziom satysfakcji z pracy. Pozwalają również w znacznym stopniu podnieść efektywności i poprawić komunikację w zespołach.

Lean Healthcare Academy to bez wątpienia inwestycja w przyszłość, gdyż wiedza jaką zdobywa uczestnik, pozwala na zaprojektowanie i ocenę nowego procesu, przy ograniczeniu kosztów i ryzyka finansowego. Umożliwia także monitorowanie wdrażanych procesów i określanie ich statusu oraz zakresu ciągłego doskonalenia.

DO KOGO SKIEROWANA JEST TA OFERTA?

Program przeznaczony jest dla całego środowiska związanego z ochroną zdrowia.

Uczestnikami naszych certyfikacji są: Kadra zarządzająca jednostkami ochrony zdrowia, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy obszarów wspierających: Sprzedaż, IT, HR, Księgowość, Kontraktowania, Sterylizacja, Dział Transportu, Pracownicy Aptek, klinik weterynaryjnych oraz administracji państwowej.

AKADEMIA LEAN HEALTHCARE

Korzyści z uczestnictwa
w Akademii

Zdobyte w Akademii, umiejętności efektywnego projektowania procesów w zakresie zasobów ludzkich, narzędzi oraz materiałów, pozwalają uczestnikom budować kulturę zarządzania. Jest ona nastawiona na tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej oraz bezpiecznego środowiska pracy.

Poznane tu narzędzia Lean pozwalają szybko osiągnąć konsensus w kwestii obecnego stanu procesu oraz bezzwłocznie rozpocząć właściwe działania, nastawione na eliminację problemu u jego źródła.

W ramach sesji, uczestnicy realizują tak zwane QW (Quick Wins) w zdefiniowanych przez siebie procesach. Usprawnienia te od razu wpływają na zmianę organizacji pracy, efektywność i wzrost zaangażowania zespołu, popartego sukcesami.

Efektywny i świadomy zespół pracujący w oparciu o:

 • Grupy problem solving,
 • Wskaźniki i komunikację w formie odpraw operacyjnych,
 • Regularne spotkania usprawniające (kaizen week) – które gwarantują ograniczenie rotacji oraz przemęczenia, przy jednoczesnym podniesieniu efektywności, jakości i satysfakcji z pracy.

Masz pytania?

AKADEMIA LEAN HEALTHCARE

Jak to działa?

Lean Healthcare Academy ma formę tradycyjnych warsztatów.

Akademia może być realizowana w 2 formach:

 • Warsztatów dedykowanych zespołom z konkretnej organizacji – realizowanych najczęściej w miejscu pracy Uczestników. Szczegółowe warunki realizacji warsztatów określa umowa.
 • Warsztatów otwartych, organizowanych w określonym czasie i miejscu przez Lean w medycynie Sp. z o.o. Uczestnicy zapisują się na warsztaty bezpośrednio za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, a szczegółowe warunki relacji określa REGULAMIN

Program składa się z 4 poziomów certyfikacji:

LEAN
HEALTHCARE

INSPIRATOR

LEAN
HEALTHCARE

LEADER

LEAN
HEALTHCARE

EXPERT

LEAN
HEALTHCARE

MASTER

W ramach Akademii uczestnicy programu otrzymują materiał wraz ze wsparciem trenera. Jest też możliwość wykupienia dodatkowych konsultacji. Już od pierwszej sesji treningowej uczestnicy pracują w wybranych przez siebie procesach, które chcą usprawnić.

SESJE

Program składa się z 20 sesji tematycznych. To od 30 do 200 godzin warsztatowych i doradczych. Taka częstotliwość pozwala wykorzystać ponad 25 narzędzi w praktyce.

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom INSPIRATOR jest:

 • 100% przepracowanego materiału,
 • udział we wszystkich sesjach,
 • zaliczony egzamin teoretyczny,
 • pozytywna ocena trenera z ćwiczeń wykonanych w ramach certyfikacji.

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom LEADER jest:

 • uzyskanie certyfikacji Inspirator,
 • 100% przepracowanego materiału,
 • udział we wszystkich sesjach,
 • zaliczony egzamin teoretyczny,
 • pozytywna ocena trenera z ćwiczeń wykonanych w ramach certyfikacji.

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom EXPERT jest:

 • uzyskanie certyfikacji Inspirator,
 • 100% przepracowanego materiału,
 • udział we wszystkich  sesjach,
 • zaliczony egzamin teoretyczny,
 • pozytywna ocena trenera z wykonanych ćwiczeń w ramach certyfikacji,
 • wypracowanie, dzięki wprowadzonym usprawnieniom, oszczędności na łączną kwotę min. 50.000 PLN w skali roku (fakt ten musi zostać potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego lub jednego z członków Zarządu firmy albo beneficjenta wspomnianych oszczędności).

Warunkiem uzyskania certyfikatu poziom MASTER jest:

 • uzyskanie certyfikacji Inspirator, Lider oraz Ekspert,
 • 100% przepracowanego materiału,
 • udział we wszystkich sesjach,
 • zaliczony egzamin teoretyczny,
 • pozytywna ocena trenera z ćwiczeń wykonanych w ramach certyfikacji,
 • pozytywna ocena projektu oszczędności (poziom oszczędności, wyliczenia, realność wdrożenia) dokonana przez dwóch konsultantów (min. jednego z tytułem MASTER),
 • wypracowanie, dzięki wprowadzonym usprawnieniom, oszczędności na łączną kwotę min. 150.000 PLN w skali roku (fakt ten musi zostać potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego lub jednego z członków Zarządu firmy albo beneficjenta wspomnianych oszczędności),
 • przeprowadzenie samodzielnego projektu transformacji w organizacji w okresie 6 miesięcy od zdobycia tytułu EXPERT,
 • pozytywne przejście audytu w organizacji, przeprowadzonego przez certyfikowanego specjalistę MASTER w zakresie wdrożonych zmian.

AKADEMIA LEAN HEALTHCARE

Cele programu
Akademii

 • Rozwijanie świadomości organizacji w zakresie zrozumienia tego, czym są kultura LEAN i zarządzanie procesowe.
 • Efektywne rozwiązywanie problemów i skuteczne wdrażanie zmian.
 • Trening połączony z identyfikacją i eliminacją marnotrawstw w procesach.
 • Stworzenie podstaw kultury ciągłego samodoskonalenia zespołów, liderów i organizacji.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej w obszarze obsługi pacjenta / klienta.
 • Wsparcie liderów i zespołów w rozumieniu i aktywnym zarządzaniu procesem wdrażania zmian.
 • Gwarancja wykorzystania narzędzi zarządzania procesami (m.in. Visual Management) i rozwiązywania problemów przez wszystkich liderów w codziennej pracy.
 • Wsparcie liderów w typowych wyzwaniach, przed jakimi stają firmy stawiające na efektywność. Dotyczy to potrzeb standaryzacji, redukcji zmienności, skracania czasów procesów itp.
 • Wzrost umiejętności liderów w stosowaniu zaawansowanych narzędzi analizy zmienności procesu i monitorowania czasu pracy.

4

POZIOMY WERYFIKACJI

20

SESJI TEMATYCZNYCH

od 20 do 200

GODZIN WARSZTATOWYCH I
DORADCZYCH

 • Inspiracją dla powstania Akademii były pytania zadawane nam przez klientów podczas warsztatów oraz podczas cyklicznie organizowanej konferencji Lean w medycynie. Napędzały nas również własne doświadczenia z podobnymi programami, nakierowanymi na Lean w usługach i produkcji.
 • Na bazie kilkuletnich doświadczeń w obszarze ochrony zdrowia stworzyliśmy certyfikację o szerokim zasięgu. Oprócz placówek ochrony zdrowia, obejmuje takie działy jak: IT, HR, Sterylizacja, Apteka, Punkty pobrań itd.
 • Przekazywana podczas warsztatów wiedza oparta jest na pewnych i uniwersalnych podstawach kultury Lean. To, co nas wyróżnia, to nasza koncentracja na problemie, doświadczenie, studia przypadków i skuteczna forma przekształcania wiedzy na działanie. To wszystko poparte jest licznymi referencjami naszych zadowolonych klientów oraz otrzymywanymi przez nich nagrodami za innowacyjność.

AKADEMIA LEAN HEALTHCARE

Sesje
tematyczne

LEAN
HEALTHCARE

INSPIRATOR

SESJA I – WARSZTATY WPROWADZAJĄCE
SESJA II – WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI​
SESJA III – ZARZĄDZANIE WIZUALNE​
SESJA IV – WARSZTAT 6S​
SESJA V- PROBLEM SOLVING
SESJA VI – TEST WIEDZY ORAZ PREZENTACJE KART USPRAWNIEŃ

LEAN
HEALTHCARE

LEADER

SESJA I- AKTYWNY LIDER
SESJA II – WSKAŹNIKI JAKO NARZĘDZIE LIDERA​
SESJA III- NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA DLA LIDERA​
SESJA IV- LIDER EFEKTYWNEGO ZESPOŁU​
SESJA V- TEST WIEDZY ORAZ PODSUMOWANIE PROJEKTÓW UCZESTNIKÓW​

LEAN
HEALTHCARE

EXPERT

SESJA I – ZAAWANSOWANE MAPY PROCESÓW
SESJA II – PODSTAWOWE NARZĘDZIA POMIARU PROCESU
SESJA III – DOSKONALENIE PROCESU
SESJA IV – STANDARYZACJA PROCESÓW​
SESJA V – TEST WIEDZY ORAZ PREZENTACJE USPRAWNIEŃ

LEAN
HEALTHCARE

MASTER

SESJA I- COACHING MANAGERSKI – ZARZĄDZANIE TRUDNYMI SYTUACJAMI​
SESJA II- COACHING MANAGERSKI – ROZWÓJ OSOBISTY​
SESJA III- MODEL GROWN W ROZWOJU KOMPTENCJI MANAGERSKICH​
SESJA IV- WARSZTAT KOMPETENCJI TRENERSKICH​
SESJA V- SZTUKA BUDOWANIA PREZENTACJI​ I PREZENTOWANIA
SESJA VI- AUDYT DOSKONAŁOŚCI LEAN W OGRANIZACJI

AKADEMIA LEAN HEALTHCARE

Usługi dodatkowe
w zakresie
certyfikacji

 • 12-miesięczny dostęp do platformy edukacyjnej.
 • Możliwość dokupienia indywidualnych godzin konsultacyjnych, w zależności od potrzeb uczestnika programu.

WARUNKI CENOWE

Wyślij do nas zapytanie i otrzymaj indywidualną wycenę w ciągu 48h.

“Za rok będziesz żałował,
że nie zacząłeś dzisiaj.”

Karen Lamb

Skip to content