ciasteczka

Śledź nas:

facebook youtube linkedin twitter

Lean w medycynie

Pomagamy zobaczyć więcej i pójść dalej

Lean transformacje

Lean transformacje

Projekty typu Lean Healthcare to kompleksowe podejście, mające na celu transfer wiedzy i dostarczenie rezultatów służących poprawie wskaźników (jakościowych, bezpieczeństwa, zaangażowania pracowników oraz kosztowo-przychodowych).

Lean transformacje

Diagnoza potencjału

To, dokonywana w krótkim czasie, ocena wybranego obszaru lub procesu zachodzącego w podmiocie medycznym lub jego całościowa analiza, która umożliwia podanie rekomendacji do szybkich wdrożeń tzw. Quick Wins.

Lean transformacje

Rozwój zespołów

Autorski program rozwoju kompetencji zespołów, oparty o wiedzę, doświadczenie i realne wyniki uczestników.

wierzymy

Wierzymy, że

Każdego możemy zainspirować do zbudowania samodoskonalącej się organizacji.

Lean w medycynie

Nasze wartości

01
Jako zespół osób o szerokich umiejętnościach, zdobywanych przez lata współpracy z organizacjami reprezentującymi sektor medyczny, usługowy i produkcyjny, chcemy dzielić się wiedzą i pomagać pacjentom, personelowi medycznemu oraz zarządom szpitali i innych placówek medycznych w realizacji ich misji, wizji, a także celów strategicznych.
02
Nasza metoda, oparta na elastycznym systemie zarządzania, pozwala zarówno wdrożyć organizację w metodologię lean jak i utrzymać efekty naszych wspólnych działań, budując kulturę ciągłego doskonalenia.
03
Metodologia lean management w medycynie stanowi zestaw kompetencji, narzędzi i rozwiązań, które zmieniają podejście do codziennej pracy zarówno personelu jak i kadry zarządzającej.

Lean w medycynie

Nasze doświadczenie

04
Doświadczenie, zdobyte podczas pracy w różnych podmiotach medycznych w Polsce, umożliwiło nam opracowanie metody budowania skutecznych programów rozwoju/ciągłego doskonalenia. Metodę tę nazwaliśmy SMS in Healthcare (Simple Management System) – czyli “prosty system zarządzania”.
05
Działając we współpracy z pracownikami firm naszych klientów, jesteśmy w stanie, zdiagnozować, opracować i wdrożyć, dostosowany do potrzeb takich organizacji, strategiczny program rozwoju. Trzeba przy tym pamiętać, że zmiany które muszą zaistnieć przy wprowadzaniu nowego systemu, są bardzo czasochłonne i wymagają systematycznego, ustrukturyzowanego podejścia. Nasza autorska metoda - Simple Management System - opiera się na zaledwie kilku krokach i pozwala dostosować do kultury organizacyjnej firm pełen system doskonałości operacyjnej.
06
Tego typu projekty wymagają kilkumiesięcznego partnerstwa i stanowią początek procesu budowania kultury lean healthcare management w organizacji.

Lean w medycynie

Liczby i my

Liczba wykonanych transformacji

7

Oszczędności

50 MLN

ROI

+300%

NPS – Wskaźnik oceny Klientów

95

Liczba zrealizowanych projektów w medycynie

>20

Liczba przeszkolonych osób

3000

Redukcja błędów

-70%

Średni czas zwrotu z inwestycji (m-ce)

6-9

Wzrost efektywności procesu

+25%

Zoptymalizowanych procesów

>400

Redukcja zapasów

+15%

Efektywność obsługi pacjentów

+45%

Case Study

Punkt wymazowy

I. Cel zmiany

Wzrost komfortu i bezpieczeństwa pracy zespołu pielęgniarskiego oraz zwiększenia liczby wykonywanych wymazów bez zwiększania liczebności zespołu.

Wdrożone usprawnienie:

Umożliwienie pobierania wymazów przez zespół  pielęgniarski bez konieczności ubierania pełnego stroju ochronnego poprzez zbudowanie tzw. „okna wyrazowego” eliminującego konieczność wychodzenia osoby pobierającej wymaz na zewnątrz budynku.

II. Proces i etapy działań

1 Krok

Analiza stanu obecnego procesu wymazowego w jednostce z określeniem, wąskich gardeł, ryzyk, punktów krytycznych w zakresie bezpieczeństwa.

2 Krok

Zbudowanie nowego modelu, określenie wskaźników do monitorowania zmiany oraz poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy personelu.

3 Krok

Wykonanie testów i wdrożenie standardu.

III. Rezultaty

wymaz

Przygotowaliśmy specjalne okno do pobierania wymazów co wpłynęło na wzrost efektywności w zakresie dziennej ilości wykonywanych wymazów przy tym samym stanie personelu, wzrost komfortu i bezpieczeństwa pracy, ograniczenie kluczowych ryzyk w procesie, redukcja czasu oczekiwania pacjenta na wymaz.

90% Redukcja czasu oczekiwania pacjenta na wymaz
45% Wzrost ilości wykonywanych wymazów dziennie
90% Wzrost bezpieczeństwa i komfortu pracy

Zobacz co powiedzieli nasi klienci:

 

Dyrekcja Szpitala skorzystała z naszej oferty w zakresie przeprowadzenia transformacji opartej o model Simple Management System oraz wiedzy merytorycznej i praktycznej naszych ekspertów z zakresu procesów działających w ochronie zdrowia oraz obszarach wspierających.

Lean w medycynie

Dlaczego my?

lean-dlaczego-my-1

Firmy współpracujące z nami zyskują partnera, który dba o kompleksowy rozwój organizacji.

lean-dlaczego-my-2

Posiadamy doświadczenie w branży medycznej, oparte na współpracy z wieloma różnymi podmiotami.

lean-dlaczego-my-3

Każdy z naszych konsultantów jest aktywnie zaangażowany w prowadzony projekt i odpowiedzialny za efekty będące następstwem utrzymania wprowadzonych działań. Klienci zyskują dzięki temu gwarancję skuteczności i realizacji wyznaczonych zadań.

lean-dlaczego-my-4

Jesteśmy skoncentrowani na budowaniu nowej - świadomej kultury ciągłego doskonalenia w organizacji. W trakcie współpracy motywujemy pracowników do angażowania się w realizację celów strategicznych firmy.

lean-dlaczego-my-5

Przygotowując projekt, precyzyjnie określamy odpowiedzialność i podział zadań. Ich monitorowanie umożliwia naszym klientom śledzenie tego, jak zmiana wpływa na organizację.

lean-dlaczego-my-6

Jako liderzy we wdrażaniu Lean Healthcare w Polsce, we współpracy z klientami projektujemy system ciągłego doskonalenia, który będzie odpowiedni dla zespołu, zasobów i specyfiki działania.

lean-dlaczego-my-7

Jakość ma swoją cenę. Naszymi nadrzędnymi wartościami są: profesjonalizm oraz wiarygodność, co musi mieć odzwierciedlenie w stawkach. Klienci, którzy zdecydują się nawiązać z nami współpracę, mają jednak pewność, iż wypłacane wynagrodzenie przełoży się na późniejsze zyski ich organizacji.

lean-dlaczego-my-8

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć autorską metodę pracy i budowania kultury ciągłego doskonalenia. Podejście SMS in Healthcare to sprawdzona strategia we wdrażaniu lean w podmiotach medycznych.

Skip to content