ciasteczka

Śledź nas:

facebook youtube linkedin twitter

Dofinansowania

Chcesz inwestować w rozwój pracowników?

Pomożemy Ci pozyskać fundusze

Jesteś Pracodawcą?

Wystarczy, że zatrudnisz jednego pracownika!

Jako pracodawca możesz otrzymać dofinansowanie na:
określenie potrzeb rozwojowych organizacji i pracowników,
rozwój kompetencji pracowników (szkolenia, programy rozwojowe, egzaminy).

lean-w-medycynie-dofinansowania

300%

Przeciętnego wynagrodzenia w danym roku to maksymalna wysokość dofinansowania na jednego pracownika rocznie.

PROCENT DOFINANSOWANIA
zależy od wielkości przedsiębiorstwa:

biuro

Duże i średnie przedsiębiorstwa
do 80% kosztów kształcenia

80%

druzyna

Mikroprzedsiębiorcy
do 100% kosztów kształcenia

100%

arrow

Jak uzyskać dofinansowanie?

Skontaktuj się z nami. Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie realizacji projektu rozwojowego. Pomożemy w zdobyciu dofinansowania na ten cel.

arrow

Ile będzie to kosztowało?

Napisanie wniosku oraz przygotowanie dokumentów to koszt, który jest po naszej stronie.

arrow

Kiedy otrzymasz pomoc?

Po przeanalizowaniu przez nas potrzeb szkoleniowych i możliwości dofinansowania.

arrow

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Etap 1

Przygotowanie wniosku

umowa
arrow

Etap 2

Złożenie wniosku o dofinansowanie (oczekiwanie na wyniki to ok. 30 dni)

zlozenie-wniosku
arrow

Etap 3

Realizacja

realizacja

Kontakt do naszego
konsultanta

telefon telefon

+48 573 171 137

email email

kfs@leanwmedycynie.pl

Skip to content