ciasteczka

Śledź nas:

facebook youtube linkedin twitter

Dofinansowania

Chcesz inwestować w rozwój pracowników?

Pomożemy Ci pozyskać fundusze

Jesteś Pracodawcą?

Wystarczy, że zatrudnisz jednego pracownika!

Jako pracodawca możesz otrzymać dofinansowanie na:
określenie potrzeb rozwojowych organizacji i pracowników,
rozwój kompetencji pracowników (szkolenia, programy rozwojowe, egzaminy).

lean-w-medycynie-dofinansowania

300%

Przeciętnego wynagrodzenia w danym roku to maksymalna wysokość dofinansowania na jednego pracownika rocznie.

PROCENT DOFINANSOWANIA
zależy od wielkości przedsiębiorstwa:

biuro

Duże i średnie przedsiębiorstwa
do 80% kosztów kształcenia

80%

druzyna

Mikroprzedsiębiorcy
do 100% kosztów kształcenia

100%

arrow

Jak uzyskać dofinansowanie?

Skontaktuj się z nami. Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie realizacji projektu rozwojowego. Pomożemy w zdobyciu dofinansowania na ten cel.

arrow

Ile będzie to kosztowało?

Jeżeli nie uda Ci się napisać samemu wniosku to może to stanowić dodatkowy koszt.

arrow

Kiedy otrzymasz pomoc?

Po przeanalizowaniu przez nas potrzeb szkoleniowych i możliwości dofinansowania.

arrow

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 294 383 tys. zł

1) Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
2) Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
3) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
4) Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
5) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
6) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
7) Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
8) Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 58 288 tys. zł

1) Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
2) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
3) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
4) Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Etap 1

Przygotowanie wniosku

umowa
arrow

Etap 2

Złożenie wniosku o dofinansowanie (oczekiwanie na wyniki to ok. 30 dni)

zlozenie-wniosku
arrow

Etap 3

Realizacja

realizacja

Kontakt do naszego
konsultanta

telefon telefon

+48 573 171 137

email email

kfs@leanwmedycynie.pl

Skip to content