ciasteczka

Śledź nas:

facebook youtube linkedin twitter

Skontaktuj się z nami

Każde nowe wyzwanie to kolejne doświadczenie

Lean w medycynie sp. z o.o.

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

NIP 525-281-24-44

KRS 0000823271

REGON 385318815

Umów się na konsultację online

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu email przez Lean w Medycynie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18, w celu realizacji usługi newsletter, a tym samym wysyłania mi informacji o produktach, usługach, promocjach lub nowościach. Mam świadomość że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta z każdym momencie.

  Administratorem Pani/ Pana danych jest Lean w Medycynie Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 823271, NIP: PL 525-281-24-44, REGON: 385318815.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres Spółki lub pod adresem email: iod.lwm@dpag.pl
  Administrator przetwarza Pana/Pani dane w postaci adresu email na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w celu wysyłki newslettera. Jego podanie jest dobrowolne ale niezbędne do wysyłki newslettera. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, którą można odwołać w każdym momencie. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Lean w Medycynie Sp. z o.o.
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Lean w Medycynie Sp. z o.o., każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:
  - żądania dostępu do swoich danych,
  - wycofania zgody
  - uzyskania kopii swoich danych,
  - sprostowania swoich danych,
  - przeniesienia swoich danych
  - żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  *pole obligatoryjne

  Dziękujemy za przesłanie zapytania!

  Skip to content