ciasteczka

Śledź nas:

facebook youtube linkedin twitter

01

Lean Hospital

Budowa strategicznych programów rozwoju

To działania zmierzające do stworzenia sprawdzonego modelu zarządzania procesami w ochronie zdrowia. W ramach Lean Hospitals wspieramy zmiany dotyczące trzech kluczowych perspektyw: PACJENTA – PRACOWNIKA – PRACODAWCY. W ten sposób chcemy uzyskać efekt synergii w zakresie efektywności finansowej, jakościowej i procesowej w organizacji.

Dzięki Lean Hospital możliwe jest zbudowanie efektywnego przepływu pomiędzy takimi obszarami jak: SOR, Pracownia Diagnostyczna, Laboratorium, Oddział, Blok Operacyjny, POZ i AOS. Chodzi o to, by zamierzone rezultaty leczenia pacjenta, osiągane były przy jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów i nie odbywało się to kosztem bezpieczeństwa oraz komfortu personelu.

Proces budowania nowej kultury w organizacji dokonuje się przez wybór narzędzi lean i wdrażanie ich z doświadczonym zespołem, który każdego dnia realizuje wyznaczone cele. Kompleksowe podejście Lean Hospital zakłada wdrożenie ścieżki Lean Nawigatora oraz wzmocnienie kompetencji zespołu o cały cykl Lean Healthcare Academy.

02

Diagnoza Potencjału

Szybka analiza możliwości podmiotów medycznych

Delegujemy nasz zespół ekspertów do wykonania tzw. Helicopter View. Takie badanie trwa kilka dni, a składają się na nie następujące działania:

 • Obserwacja miejsca wykonywania procesu, z pomiarami oraz analizą marnotrawstw.
 • Wykonanie mapy przepływu procesu.
 • Omówienie w gronie członków zespołu dokonanych obserwacji. Etap ten powinien się zakończyć dojściem do konsensusu w kwestii mapy oraz marnotrawstw.
 • Zdefiniowanie Quick Wins.
 • Opracowanie, wspólnie z zespołem, kart usprawnień.
 • Wykonanie raportu podsumowującego, który zawiera przeliczenie potencjału, kierunkowe rekomendacje oraz plan kolejnych zmian.

03

Transformacja Online

Narzędzia, które umożliwiają dokonywanie zmian w trybie zdalnym.

Wiemy, że brak ciągłości działań negatywnie wpływa na motywację pracowników, co może hamować proces systematycznego doskonalenia się. By nie dopuścić do takiej sytuacji, zapewniamy stały dostęp do platformy wiedzy i modelu OTM (Online Transformation Management). Wspomniany system pozwala edukować oraz zarządzać ciągłym doskonaleniem, również w trybie zdalnym. Nasi klienci mogą dzięki temu korzystać z materiałów filmowych oraz brać udział w sesjach online z ekspertami.

Ograniczenia, z jakimi musieliśmy się zmierzyć w roku 2020, stanowiły wymagający test dla opisanego tu modelu pracy. System, z którego korzystaliśmy w tych trudnych czasach, sprawdził się znakomicie. Co więcej, wielu naszych klientów nadal wybiera taką formę pracy ze swoimi zespołami.

Jako jedyni w Polsce wprowadzamy od 2023 r. międzynarodowe narzędzie do zarządzania innowacjami o nazwie Innovation Cast, które zostało sparametryzowane i przetłumaczone na język polski.

04

Metodyka Lean

Warsztaty umiejętności managerskich w metodologii lean, z praktyką w miejscu pracy.

Lean Healthcare Academy to pierwsza w Polsce akademia z zakresu Lean Management, prowadzona przez praktyków z doświadczeniem w obszarze ochrony zdrowia. Nasza oferta skierowana jest do każdego, kto chce rozwinąć swoje kompetencje w zakresie optymalizacji procesów.

Program Akademii oparty został na modelu certyfikacji o unikatowej wartości na rynku. Zakończenie cyklu sesji i pracy indywidualnej gwarantuje uczestnikowi zdobycie wiedzy z zakresu lean management oraz podejścia kaizen, przydatnej w codziennej pracy.

Uczestnicy programu zyskują kompetencje umożliwiające samodzielne kontynuowanie rozpoczętych procesów oraz budowanie efektywnych rozwiązań w nowych inicjatywach biznesowych. Zdobyta tu wiedza z zakresu eliminowania marnotrawstw, standaryzacji czy mapowania strumienia wartości, bezpośrednio przekłada się na realizację celów biznesowych.

05

Warsztaty LeanAir

Gra edukacyjna oparta na metodologii lean management.

Praktyka – 80%

Uczestnicy podzieleni na zespoły:

 1. REALIZUJĄ PRZYDZIELONE IM ZADANIA
 2. DOKONUJĄ USPRAWNIEŃ SWOJEGO STANOWSKA PRACY
 3. WSPÓLNIE ROZWIĄZUJĄ PROBLEMY
 4. ULEPSZAJĄ PROCESY
 5. ZWIĘKSZAJĄ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG POPRZEZ WZROST EFEKTYNOŚCI ZESPOŁU
 6. MONITORUJĄ REALIZACJĘ CELÓW (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH)

Teoria – 20%

UCZESTNICY POZNAJĄ CZYM SĄ:

 1. KULTURA LEAN MANAGEMENT
 2. IDENTYFIKACJA I ELIMINACJA 11 TYPÓW MARNOTRAWSTW
 3. PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN (NP. GEMBA, 5S)
 4. ZARZĄDZANIE WIZUALNE
 5. MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI
 6. TABLICE ODPRAW Z KLUCZOWYMI KPI DLA PROCESU
 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
 8. OBSERWACJE, EKSPERYMENTY I WDRAŻENIE USPRAWNIEŃ
 9. STANDARYZACJA PROCESU

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. UCZESTNICY POPRZEZ DOŚWIADCZENIE NABYWAJĄ WIEDZY JAK WPROWADZAĆ ZMIANY W SWOIM OBSZARZE PRACY ORAZ W CAŁYM PROCESIE.
 2. MONITOROWANIE ZMIAN PRZY WYKORZYSTANIU WSKAŹNIKÓW UCZY ISTOTNOŚCI MIERZENIA PROCESÓW ORAZ MOTYWUJE DO POSZUKIWANIA SPOSOBÓW OPTYMALIZACJI PROCESÓW.
 3. NAUKA DEFINIOWANIA PATOGENÓW ORAZ ANALIZY PRZYCZYN ICH POWSTAWANIA W PRZYSTĘPNY SPOSÓB TWORZY BAZĘ DO ZASTOSOWANIA TEJ METODY W MACIERZYSTEJ ORGANIZACJI BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU SYMULACJI.

Skip to content