ciasteczka

Śledź nas:

facebook youtube linkedin twitter

Nasze konferencje

Jak wprowadzić ciągłe doskonalenie w służbie zdrowia?

Konferencja poświęcona jest tematyce szczupłego zarządzania w medycynie. Przygotowaliśmy wykłady i warsztaty z zakresu Lean Healthcare, tak aby w maksymalny sposób przybliżyć zalety i metody wprowadzenia filozofii Lean w placówkach medycznych.

Dla kogo?
Konferencja skierowana jest do: właścicieli placówek medycznych, kadry zarządzającej, specjalistów ciągłego doskonalenia, przedstawicieli branży medycznej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką Lean.

Dlaczego warto?

Lean to filozofia zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o ciągłe doskonalenie i eliminację marnotrawstwa. W branży medycznej Lean stosowany jest z coraz większymi sukcesami w USA, Wielkiej Brytanii czy Szwecji. Wdrożenie Lean Healthcare pozwala na osiągnięcie natychmiastowych korzyści dla pacjentów, personelu, kadry zarządzającej oraz właścicieli placówek medycznych.

Agenda konferencji

 • 09:30 - 10:30
  prof. Bohdan W. Oppenheim Temat: Healthcare Systems Engineering
 • 10:30 - 11:30
  Grzegorz Koczor Temat: Etapy wdrożenia Lean Healthcare w podmiotach medycznych
 • 12:00 - 13:00
  Warsztaty Lean w Medycynie - wybór jednego z dwóch tematów
 • 13:00 - 13:45
  Piotr Daniluk Ocena ryzyka w ubezpieczeniach działalności medycznej
 • 14:15 - 14:15
  Mark Forkun Kierunek zmian i wartości w doskonaleniu drogą Lean

Prelegenci konferencji

 • alt

  Grzegorz Koczor

  Inicjator i właściciel brandu „ Lean w Medycynie”. Ekspert w dziedzinie optymalizacji w systemie Lean managementu w sektorze podmiotów medycznych. Od kilkunastu lat doradza i trenuje zarówno personel medyczny, jak i zespół zarządzający, budując przy tym efektywne procesy wdrożeniowe. Doświadczenie i innowacyjność pracy pozwala mu realizować ogólnopolskie transformacje oraz programy certyfikujące. Z wykształcenia biotechnolog oraz manager w ochronie zdrowia.

 • alt

  Mark Forkun

  Lean Leadership Practitioner, Gnosis Business Solution

  Doświadczony mentor i doradca biznesowy w zakresie procesów i przywództwa Lean. Ma ponad 26 letnie doświadczenie w zarządzaniu korporacjami i prywatnymi przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje kierownicze w ramach przygotowań do dwóch notowań giełdowych – Allegro i Campus. Zarządzał kilkoma sytuacjami kryzysowymi w ramach programów naprawczych.

  Ponadto, rozwinął światowej klasy program z zakresu Szczupłego Przywództwa (Lean) w celu optymalizacji i rozwoju dla wiodących firm, takich jak: Toyota Motor Manufacturing, Wabco oraz Johnson Controls. Doświadczenie doradcze zdobył w PwC.

  Członek ACCA, absolwent MBA – OU Oxford, autoryzowany trener rozwoju liderów ILM.  Prowadzi seminaria i wykłady dotyczące przywództwa w kulturze Lean i Lean w rachunkowości. Zarządzał również kilkoma projektami restrukturyzacji naprawczej, używając metodologii SLLT (Strategic Lean Leadership Transformation), bazującej na Toyota Way oraz Toyota Production System.

  Urodzony i wykształcony w Wielkiej Brytanii, a obecnie mieszka w Warszawie.

 • alt

  Bohdan W. Oppenheim

  Professor of Systems Enginering

  Profesor Oppenheim już w 1993 roku, wraz z grupą specjalistów, przekazywał do Polski wiedzę na temat systemu zarządzania jakością – TQM. Jako wielki fan i praktyk ciągłego doskonalenia przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o metody Lean, obecnie stara się zdobytą w USA wiedzę propagować także nad Wisłą.

  W trakcie swojej kariery doradzał m.in. największym firmom lotniczym – Boeing, Northtop Grumann, Rayethon Airbus i jest zorientowany na zastosowanie Lean w dużych projektach inżynieryjnych, lotniczych, kosmicznych czy morskich. Podejście to propaguje m.in. w ramach Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii Systemów, w której jest współtwórcą i przewodniczącym Grupy Roboczej Lean Systems Engineering.

  Z jego inicjatywy powstał polski oddział INCOSE, który współpracując z ośrodkami naukowymi, buduje podwaliny wiedzy pod rozwój wielkich projektów inżynieryjnych w naszym kraju z uwzględnieniem praktyk Lean.

 • alt

  Piotr Daniluk

  Kierujący Zespołem Oceny Ryzyka Medycznego PZU S.A.

  W 1990 roku ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych. Absolwent Studiów Podyplomowych – Zarządzanie w Służbie Zdrowia, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz – Zdrowie Publiczne Organizacja i Zarządzanie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Od 1995 roku związany z Grupą PZU. Autor i współtwórca systemu oceny ryzyka podmiotów leczniczych w ubezpieczeniach z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej Placówek Medycznych w PZU SA. Dyrektor ds. medycznych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

  Jest specjalistą w zakresie oceny i definiowania rozwiązań zmniejszających ryzyko medyczne w podmiotach leczniczych. Jego ekspertyza poparta jest wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania wizytacji szpitali w celu oceny ryzyka medycznego on-site.

  Aktywnie działa w obszarze poprawy bezpieczeństwa diagnozowanych i leczonych pacjentów. Uczestnik i wykładowca wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współautor Standardów Medycyny Ubezpieczeniowej, rekomendowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Członek Biura ICLAM (International Committee for Insurance Medicine) oraz Rady Międzynarodowej EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security). Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, a obecnie wiceprezes Zarządu Towarzystwa.

Sponsorzy oraz uczestnicy konferencji

biogen_logo incose_logo lean_center_logo pzu_logo
Skip to content