ciasteczka

Śledź nas:

facebook youtube linkedin twitter

    Lean w medycynie

    Księga znaku

  • Logo
  • Stosowanie
  • Wartość minimalna
  • Warianty kolorystyczne
  • Niedozwolone modyfikacje
  • Kolorystyka

Logo

Logo LEAN W MEDYCYNIE zbudowane jest z trzech zasadniczych, ściśle ze sobą powiązanych stylistycznie elementów:
- sygnetu w postaci symbolu graficznego przedstawiającego eskulap
- logotypu LEAN, pisanego prostym i czytelnym fontem
- claimu W MEDYCNIE

logo

Zestaw logo do pobrania

Stosowanie

Skodyfikowanie pola ochronnego znaku w księdze identyfikacji oraz jego konsekwentne przestrzeganie stanowią gwarancję czytelności, rozpoznawalności oraz integralności logo. Pole ochronne to obszar wokół znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych.

Służy zachowaniu bezpiecznej przestrzeni, pozwalającej na skuteczne, wizualne oddziaływanie formy graficznej logo. Szerokość pola ochronnego logo LEAN W MEDYCYNIE wyznacza kwadrat o bokach równych wysokości sygnetu.
logo

Wartość minimalna

Wielkość minimalna logo nie może być mniejsza niż 10 mm jego wysokości (h≥ 10 mm). Bezpieczny rozmiar to 12 mm jego wysokości. Wielkością minimalna samego znaku graficznego bez logotypu również nie powinna być mniejsza niż 10 mm jego wysokości (h≥10 mm).

Znak marki należy skalować proporcjonalnie, w całości, nie rozdzielając poszczególnych elementów. Skalując należy uwzględnić jego pole ochronne, co umożliwi zachowanie wszystkich wartości plastycznych.
logo

Warianty kolorystyczne

Charakterystyka formalna i stylistyczna logo decyduje o formie jego prezentacji w kolorystyce podstawowej oraz w wersji czarno-białej. Synteza graficzna oraz geometryczne cechy rysunku decydują o wysokiej czytelności logo, co ułatwia jego stosowanie na jednolitym tle.
logo

Niedozwolone modyfikacje

Niedopuszczalne praktyki w stosowaniu znaku mogą obejmować zabiegi związane z nadawaniem rysunkowi zbędnego obrysu, nieautoryzowanymi modyfikacjami kompozycji, kolorystyki, proporcji i pozycji logotypu. Jakiekolwiek zmiany naruszające integralność formy graficznej znaku powodują stopniową degenerację jego formy i w rezultacie negatywnie wpływają na długofalowy proces kształtowania wizerunku i rozpoznawalności marki.
logo

Kolorystyka

Zielony, ciemny grafit, czarny i biały są podstawowymi kolorami firmowymi LEAN W MEDYCYNIE. Są stosowane w logo oraz w materiałach firmowych.
logo
Skip to content